Languages

Rezultati ispita: Javna diplomacija i sigurnosne službe

Rezultati ispita: Javna diplomacija i sigurnosne službe (Politologija)
Ispit održan: 30.06.2014. god.
Položili su:
1. Josipa Gelo – 3
2. Vedran Biokšić – 4
3. Nikolina Kolenda – 2
Radovi se mogu pogledati u srijedu, 2.07. od 10-11 sati.

Studijske grupe