Languages

Socijalni rad s osobama s invaliditetom - rezultati ispita (1.7.2014.)

Ispit iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom su položili:

Zekić Mirjana - dobar (3)

Jukić Andreja - dovoljan (2)

Batinić Katarina - dovoljan (2)

Studijske grupe