Languages

Poziv na javnu raspravu

U petak, 16.2.2018., u 11.00 sati (učionica 39) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održat će se javna rasprava u svrhu redovite revizije preddiplomskog i diplomskog Studija talijanskog jezika i književnosti. Pozvani su svi zainteresirani da nazoče i sudjeluju u raspravi.

 

Studijske grupe