Languages

Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

REZULTATI ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položili su sljedeći studenti:
- Brigita Tadić   - Patricija Šimunić
- Andrea Jurić   - Monika Zadro
- Ana Lasić   - Andrijana Alpeza

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su sljedeći studenti:
- Marin Lastrić   - Ljiljana Paponja
- Mirana Rogić   - Luce Dramac
- Marijana Kolenda  - Marija Lasić
Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 3. srpnja 2014. godine u 9 sati.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su sljedeći studenti:
- Mihaela Pejčinović  - Matea Čutura
- Monika Karamatić  - Katarina Pezo
- Slađana Miličević - Ana Glavaš

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su:
- Josip Kraljević  - Ružica Musa
- Ana Buljan   - Božica Ivanković
- Ana Mikulić   - Ivana Pavlović

• Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost položila je Mirjana Kraljević.
• Pismeni dio ispita iz kolegija Novija hrvatska književnost nije nitko položio.

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 3. srpnja 2014. godine u 9. 30.
 

Studijske grupe