Languages

Politika migracija - rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Politika migracija (26. 6. 2014.) položili:

 

KRSTIČEVIĆ, Josip

MARELJA, Josip

 

Usmeni će dio ispita biti održan 3. 7. 2014. u 12:15h – ured 45

 

Studijske grupe