Languages

Suvremena političko-filozofska misao II - rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao II (1. 7. 2014.)  položili:

 1. RAJIČ, Martina
 2. KELAVA, Zvonimir
 3. KOVAČEVIĆ, Ana
 4. ŠUŠNJAR, Ante
 5. KUKIĆ, Ivan
 6. LJUBIČIĆ, Mislav
 7. DAVIDOVIĆ, Karolina
 8. SOPTA, Jakov
 9. JUKIĆ, Petar
 10. VUČIĆ, Katija
 11. MOSTARAC, Marija
 12. MUSTAPIĆ, Zvonimir
 13. ŠIMIĆ, Marija

 

Usmeni će dio ispita biti održan 3. 7. 2014. u 13:00h – ured 45

 

Studijske grupe