Languages

Rezultati ispita: Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

Rezultati ispita: Teorija sukoba i informacijsko ratovanje
Ispit održan: 2.07.2014. godine
Položili su:
1. Vilma Nikšić - 4
2. Maja Hrstić - 3

Studijske grupe