Languages

Rezultati iz kolegija Latinski jezik (opći kolegij) 2

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA LATINSKI JEZIK (OPĆI KOLEGIJ) 2, ODRŽANOG 30.6.2014.

DRUGI KOLOKVIJ

POLOŽILI SU:

Adžaip, Anto 60 b.

Barać, Ana 60 b.

Bojčić, Marijan 60 b.

Milas, Antonija 87 b.

Mršić, Danijela 60 b.

Nikola, Eleonora 68 b.

Prović, Ana 74 b.

Šetka, Mirela-Petra 62 b.

NISU POLOŽILI:

Bojčić, Mateo 39 b.

Čilić, Robert 5 b.

Golemac, Anita 53 b.

Gugić, Glorija 0 b.

Mandić, Matea 25 b.

Puljić, Pero 38 b.

Sesar, Ivana 54 b.

Tomić, Marija 40 b.

Vlašić, Katarina 56 b.

CIJELI ISPIT

POLOŽILI SU:

Vekić, Zrinka 82 b.

NISU POLOŽILI:

Čović, Ivan 19 b.

Odak, Antonela 32 b.

Bunoza, Franjo 3 b.

Bule, Mihaela 18 b.

Brekalo, Andrijana 6 b.

Kožulj, Dolores 2 b.

Upis ocjena i usmeni dio ispita za jednopredmetne studije održat će se u ponedjeljak, 7.7.2014., u 13 sati.

 

 

Studijske grupe