Languages

Termin predavanja/ doc.dr.sc. D. Vokić

Doc. Denis Vokić održati će predavanja iz kolegija "Restauracija i konzervacija umjetničkih predmeta":

u petak 7.3. s početkom u 14:30 h u učionici br. 25 i

u subotu 8.3. s početkom u 9:30 h u učionici br. 25

Studijske grupe