Languages

Didaktika- rezultati I. kolokvija

1. Kolokvij iz kolegija Didaktika, održan 9. svibnja, položili su:

 

Škobić Monika 

Vidić Dajana 

Krivak Renata 

Zadrić Martina 

Ćubela Tamara 

Kolak Ivan 

Filipović Vladimir 

Karadža Marija 

Soldo Nikolina 

Bašić Kristina 

Krtalić Nikolina 

Mandić Ivana 

Bagarić Ana 

Rozić Marija 

Butirić Ana 

Čalić Andrea 

Jukić Anita 

Koren Lea 

Kresić Maja 

Parlain Ivana 

Za informacije o ocjeni studenti se mogu javiti na peric.ines@gmail.com.

 

 

Studijske grupe