Languages

Retorika- rezultati predroka

REZULTATI PREDROKA IZ KOLEGIJA RETORIKA ODRŽANOG, 25.V. 2018.

Pismeni dijel ispita iz kolegija Retorike položili su:

  1. 7595
  2. 7600
  3. 8009
  4. Nije upisan broj indeksa
  5. 8006
  6. 7598

 

Studijske grupe