Languages

Rezultati ispita iz kolegija Liderstvo i menadžment u socijalnom radu (2.7.2014.)

Ispit održan 02. srpnja 2014. godine  iz Liderstva i menadžmenta  u socijalnom sektoru položili su :

1. Ana Marević.................................................dovoljan (2)
2. Gordana Bebek...........................................dovoljan (2)
3. Ante Zorič....................................................dobar (3)
4. Mladenka Ćutuk............................................dobar (3)
5. Andreja Jukić.................................................v.dobar (4)
6. Anamarija Bukmir.........................................dovoljan (2)
7. Marta Čagalj.................................................dovoljan (2)
8. Katarina Tomić...............................................dovoljan (2)
9. Danijela Petrović...............................................dovoljan (2)
Studenti za upis ocjena mogu svoje indekse dostaviti u kabinet 58 07.07.2014. u 18 sati zbog potpisa.
 

Studijske grupe