Languages

Francuski jezik i kultura- rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Francuski jezik i kultura položili su sljedeći kandidati:

 
1. Antonija Beno
2. Jelena Čuljak
3. Ivana Devčić
4. Ana Marić
5. Andrea Raguž
 
Uvid u rad i konačnu ocjenu kandidati mogu dobiti 9. srpnja u 15h30, ured 1-3.
 

Studijske grupe