Languages

Pedagoška komunikacija- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Pedagoška komunikacija, održan 26. lipnja, položili su:

Barbarić Marijana 

Leontenko Filip 

Šteko Ana 

Petrović Ana 

Jurica Martina 

Vlašić Martina 

Ćuže Kristina 

Studenti ocjene mogu vidjeti u ISSu.

Termin upisa ocjene biti će pravovremeno oglašen.

 

 

 

Studijske grupe