Languages

Francuski jezik 2- rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Francuski jezik 2 položili su sljedeći kandidati:
 
1. Marija Crnac
2. Monika Knezović
3. Luka Martinović
4. Anđela Musa
5. Ana Šaravanja
6. Tereza Šušnjara
 
Usmeni ispit će se održati u srijedu 11. srpnja 2018. u 10h00, učionica br. 24. Usmenom ispitu dužni su pristupiti svi kandidati koji su položili pismeni ispit. Kandidati koji nisu položili pismeni ispit mogu u navedenom terminu dobiti uvid u rad.

Studijske grupe