Languages

Hrvatski jezik/Retorika/Stilistika - rezultati ispita

                                                         OBAVIJEST – REZULTATI ISPITA

 

      Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik, Retorika i Stilistika, koji je održan 3. IX. 2018. položili su i mogu pristupiti upisu ocjene i usmenom ispitu:

Hrvatski jezik:

  1. 7864
  2. 7953
  3. 7949
  4. 6250
  5. 7855
  6. 7857

 

Pismeni iz Retorike položio je:

  1. 8136

 

Ispit iz Stilistike nije nitko položio.

 

Upis ocjena i usmeni dio ispita održat će se u srijedu,  12. IX. 2018. u 12 sati na FPMOZ-u, kab. 316.

 

 

 

Studijske grupe