Languages

Logika 2 - rezultati pismenog ispita održanog 18 9. 2018.

Pismeni ispit iz kolegija Logika 2 održan 18. 9. 2018. nitko nije položio.

Uvid u radove održat će se u petak, 21. 9. 2018. u 10h.

U to vrijeme bit će održan i usmeni ispit za studente s prethodnih rokova.

 

Studijske grupe