Languages

Filozofija znanosti - rezultati ispita održanog 21. 9. 2018.

Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija znanosti, održanog

21. rujna 2018.

 

  1. Popović, Nikolina – Hrv.jezik i knj. Filozof.           (7362)
  2. Soldo, Josip –   Arheologija Filozofija                    (5513)                                   

           

Usmeni dio ispita i upis ocjene održat će se 26.09.2018. (Srijeda)  u 10,00 sati, u kabinetu prof.dr.sc. Zorana Primorca na FPMOZ.

Studenti/ce koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati svoje radove isti dan

 

Studijske grupe