Languages

Rezultati ispita održanog 30. lipnja 2014. kod doc. dr. Marije Musa

Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 nitko nije položio.
Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:
1. JELENA SKOKO
2. VALENTINA MUCIĆ
3. IVA ZOVKO
Na usmeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnoga jezika poziva se ANDRIJA ŠEGO.
Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 14. srpnja 2014. u 8.30.

Studijske grupe