Languages

PS1 - rezultati dekanskog roka

Indeks

Dekanski rok

(27.09.)

8419

69

8414

58

8453

42

8426

38

Usmeni dio ispita bit će organiziran za studente koji su ostvarili 55% i više danas, u 14:00, ured 59.

Studijske grupe