Languages

Teorije mjerenja - rezultati dekanskog roka

Indeks

Udio u ocjeni

(K1*0,2)

Udio u ocjeni (K2*0,2)

Seminar (bodovi*0,2)

Završni ispit

Završni ispit (%*0,4)

Ocjena

6973

6

-

19

76

30

55

usmeni

5540

-

5

20

40

-

-

-

 

Studijske grupe