Languages

Dr. sc. Adrijana Vidić - obavijest o predavanjima

Dr. sc. Adrijana Vidić će održati predavanja od 29. do 31. listopada prema sljedećem rasporedu:

 

Dezintegracija realizma

ponedjeljak 29. 10.       8-12h u učionici 27

utorak 30.10.                 8-12h u učionici 27

srijeda 31. 10.                8-10h u učionici 27

 

Rani i razvijeni realizam

ponedjeljak 29. 10.       12-16h u učionici 27

utorak 30.10.                 12-16h u učionici 27

srijeda 31. 10.                10-12h u učionici 27

 

Studijske grupe