Languages

Natječaj za studentsku mobilnost za Silesian University of Technology u Gliwicama

Otvoren je Natječaj za prijavu studenata na Silesian University of Technology u Gliwicama, Poljska za ljetni semestar 2018./2019., a za BiH je odobreno 6+1 stipendija koje se odnose na nekoliko BiH sveučilišta.

Zainteresirani studenti trebaju biti minimalno 2. godina preddiplomskog studija, a mogu se prijaviti studenti sva tri studijska ciklusa.

Za studente 1. i 2. ciklusa primat će se dati studentima koji se prijavljuju na ponuđene programe na engleskom jeziku za sljedeće fakultete: Automatic Control, Electronics and Computer Science, Civil Engineering, Chemistry.

Za studente 3. ciklusa potrebno je provesti minimalno tri mjeseca u mobilnosti na programe koji se nude na engleskom jeziku za sljedeća područja:  automatics and robotics, biocybernetics and biomedical engineering, electronics, computer science/informatics, civil engineering, chemistry, chemical engineering, chemical technology, electrotechnics, mining and engineering geology, mechanical engineering – mechanics and machines construction, energetics, environmental engineering, materials engineering, production engineering, metallurgy, mechanics, management sciences.  

 

Također želimo naglasiti da će biti razmatrane jedino prijave studenta koji imaju sveučilišnu nominaciju, stoga studenti koji se žele prijaviti trebaju dostaviti elektronskim putem do 7.11.2018 . na email adresu  rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

 

1.                    prijavni obrazac (privitak)

2.                    ugovor o učenju u kojem treba biti odabrano minimalno 25 ECTS – isključivo kolegiji koji se nude na engleskom jeziku (privitak)

3.                    CV (privitak)

4.                    prijepis ocjena o svim položenim ispitima s vidljivim studentskim prosjekom (dovoljno je na hrvatskom, ali svakako ga treba prevesti na engleski ukoliko student bude odabran, jer će ga tražiti  na gostujućoj instituciji)

5.                    potvrda/ certifikat o znanju Engleskog jezika (potvrda može biti izdata na ustrojbenoj jedinici na engleskom jeziku)

6.                    kopija diplome ukoliko se student prijavljuje na diplomski ili doktorski studij 

7.                    motivacijsko pismo (engleski jezik)

8.                    kopija putovnice

 

Također u privitku se može pronaći tablica kriterija za odabir studenta za mobilnost. 

U slučaju nejasnoća vezano za Natječaj Ured za međunarodnu suradnju stoji na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

Ured za međunarodnu suradnju I International Relations Office I Sveučilište u Mostaru I University of Mostar I Trg hrvatskih velikana 1 I 88000 Mostar I BiH I +387 36 446 348 I rektorat-ms@sum.ba I www.sum.ba

 

Studijske grupe