Languages

Rezultati I. kolokvija iz kolegija Radno i socijalno pravo (18.3.2014.)

REZULTATI I. KOLOKVIJA IZ PREDMETA: RADNO I SOCIJALNO PRAVO

Održan dana: 18.03.2014.

Popis studenata koji su položili:

Ivana Bebek, 926 DS/R
Ivana Mašić , 951/DS

Studijske grupe