Languages

dr. sc. Rafaela Božić - obavijest o nastavi

Prof. dr. sc. Rafaela Božić će održati nastavu od 22. do 24. studenoga prema sljedećem rasporedu:

 

Morfologija 2

četvrtak 22. studenoga od 15 do 19h u učionici 31

petak 23. studenoga od 14 do 18h u učionici 30

 

Leksikologija ruskog jezika

petak 23. studenoga od 8 do 10h u učionici 22

 

Sintaksa složene rečenice

petak 23. studenoga od 10 do 12h u učionici 22

 

Osnove fonetike i fonologije ruskog jezika

subota 24. studenoga od 9 do 12h u učionici 30

Studijske grupe