Languages

Dr. sc. Adrijana Vidić - obavijest o nastavi

Dr. sc. Adrijana Vidić će održati nastavu od 21. do 23. siječnja prema sljedećem rasporedu:

 

Dezintegracija realizma

ponedjeljak 21. siječnja od 8 do 12h - učionica 27

utorak 22. siječnja od 8 do 12h - učionica 27

srijeda 23. siječnja od 8 do 10h - učionica 27

 

Rani i razvijeni realizam

ponedjeljak 21. siječnja od 12 do 16h - učionica 27

utorak 22. siječnja od 12 do 16h - učionica 27

srijeda 23. siječnja od 10 do 12h - učionica 27

Studijske grupe