Languages

Rezultati ispita 29.1.2019. Ivica Petrović

Upis ocjena i uvid u radove 31.1. u 10:00 sati. 

Starija njemačka književnost

-------------

Njemačka književnosti II. pol. 20.st.

Danijela Boto 7085     2

Njemačka književnost I. pol. 20.st.

                                               ISPIT              LEKT.REF. +

       NAZOČNOST                       UK. OCJENA

Ela Čule                      7876    24%     +          23                                47%     (1)      

Marina Kujadin          7582    40%     +          60                                100%   (5)

Luka Jakovljević         7873    24%     +          47                                71%     (3)

Amra Hadžić               7877    16%     +          60                                76%     (3)

Helena Duvnjak          7883    16%     +          60                                76%     (3)

Vlatka Puljić               7876    32%     +          23                                55%     (2)

Božena Radoš             7587    40%     +          23                                62%     (2)

Iva Ančić                    7874    32%     +          10                                42%     (1)

Ružica Prskalo             7586    32%     +          23                                65%     (2)

Dolores Dragović        8160    32%     +          10                                42%     (1)

Nikolina Laganin        7878    32%     +          10                                42%     (1)

Dajana Slipac              7592    32%     +          47                                79%     (4)

Marija Ravlić              7871    24%     +          35                                59%     (2)

Danijela Boto              7085    16%     +          10                                26%     (1)

Lidija Drmać               7872    24%     +          47                                71%     (3)

Ivana Sesar                 5385    32%     +          60                                92%     (5)

Mateja Jurković          7584    32%     +          10                                42%     (1)

Barbara Smoljan         7885    16%     +          35                                51%     (1)

R.L. Kozina                7866    16%     +          60                                76%     (3)

 

  • Studenti koji su ostvarili minimalno 16% na ispitu ispunili su tu obvezu. Dodatne bodove za ukupan zbroj od 55%, minimalno potreban za ukupnu prolaznu ocjenu, mogu nadoknaditi kroz lektiru.
  • Studenti koji su kolegij slušali u nekoj od ranijih akademskih godina, trebaju se javiti na upis ocjena, ako su navedeni u ovoj tablici, a pored imena je navedeno minimalno 16% za ispit.
  • Minimalan postotak za ukupan prolaz iznosi 55%

Sturm und Drang i WK

         ISPIT              LEKT.REF. +

      NAZOČNOST                       UK. OCJENA

Ivana Lupić     8402                32%                42%                            74% (3)

Martina Zeljko 8332               24%                27%                            51% (1)

Ivana Ćutuk    8579                24%                10%                            34% (1)

Izabela Šimić   8568                24%                60%                            84% (4)

Damir Anđelić 8334                16%                44%                            60% (2)

Monika Knezović 8580          24%                44%                            68% (3)

Anastazija Pehar 8335            32%                60%                            92% (5)

Marta Knezović 8337             24%                27%                            51% (1)

Ena Nako 8574                       24%                44%                            68% (3)

Tereza Šušnjara 8572              32%                60%                            92% (5)

Ana Misir 8331                       24%                27%                            51% (1)

Jagoda Bebek 8400                16%                27%                            43% (1)

Marijana Cvitković 8576        24%                27%                            51% (1)

Anđela Musa 8575                 24%                10%                            34% (1)

Monika Kvesić 8403              24%                44%                            68% (3)

Ana Leko 8399                       24%                10%                            34% (1)

Martina Budimir 8139            16%                27%                            43% (1)

Tomislav Jolić 8336               24%                44%                            68% (3)

  • Studenti koji su ostvarili minimalno 16% na ispitu ispunili su tu obvezu. Dodatne bodove za ukupan zbroj od 55%, minimalno potreban za ukupnu prolaznu ocjenu, mogu nadoknaditi kroz lektiru.
  • Studenti koji su kolegij slušali u nekoj od ranijih akademskih godina, trebaju se javiti na upis ocjena, ako su navedeni u ovoj tablici, a pored imena je navedeno minimalno 16% za ispit.
  • Minimalan postotak za ukupan prolaz iznosi 55%

 

FAUST

Marina Kujadin            4

Dajana Slipac              4

Barbara Smoljan         2

Helena Duvnjak          2

R.L. Kozina                4

Lidija Drmać               2

Amra Hadžić               4

Luka Jakovljević         3

 

Studijske grupe