Languages

Jesenski redoviti ispitni termini iz kolegija Brončano doba, Željezno doba i Brončano i željezno doba istočnog Jadrana

Redoviti jesenski ispitni termini iz kolegija Brončano doba, Željezno doba i Brončano i željezno doba istočnog Jadrana održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • 03. IX. (srijeda), 09:00h (uč. 30.) - I. ispitni termin.
  • 10. IX. (srijeda), 09:00h (uč. 30.) - II. ispitni termin.

O eventualnim promjenama biti ćete na vrijeme obaviješteni!

Studijske grupe