Languages

Travanjski ispitni rokovi

SOCIJALNI RAD

TRAVANJSKI IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI

AKADEMSKE 2013./2014. GODINE

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  1. GODINA

Naziv kolegija

Ispitni rok

Povijest socijalnih i političkih teorija I.

11. travnja u 8 sati

Sistematska sociologija

7. travnja u 12 sati

Opća filozofija

9. travnja u 16 sati

Hrvatski jezik – jezične vježbe

8. travnja u 11 sati

Teorija socijalnog rada

11. travnja u 14 sati

Socijalna demografija

9. travnja u 16 sati

Mediji i odgoj

10. travnja u 16 sati

Povijest socijalnih i političkih teorija II.

11. travnja u 8 sati

Socijalni rad i interpersonalna komunikacija

7. travnja u 11:30 sati

Informatika

8. travnja u 16.30 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

8. travnja u 11 sati

Njemački jezik

7. travnja u 12:30 sati

Engleski jezik

7. travnja u 10.30 sati

Politika okoliša

7. travnja u 18 sati

II.GODINA

Naziv kolegija

Ispitni rok

Etika socijalnog rada

11. travnja u 10 sati

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

7. travnja u 12 sati

Osnove savjetovanja

10. travnja u 11 sati

Socijalna politika

9. travnja u 15 sati

Osnove psihologije

8. travnja u 8:15 sati

Odgoj i obrazovanje u praksi

10. travnja u 16 sati

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

10. travnja u 16 sati

Socijalni rad s obitelji

10. travnja u 11 sati

Socijalni rad s pojedincem

9. travnja u 10 sati

Socijalna psihologija

8. travnja u 8:15 sati

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

7. travnja u 13 sati

Socijalna medicina

7. travnja u 14 sati

Marginalne skupine u društvu

7. travnja u 12 sati

Socijalni nauk religijskih zajednica

7. travnja u 11:30 sati

Odgoj osobnosti

10. travnja u 16 sati

III.GODINA

Naziv kolegija

Ispitni rok

Socijalni rad u zajednici

9. travnja u 11 sati

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

9. travnja u 16 sati

Upravno pravo

7. travnja u 11 sati

Socijalni rad s ovisnicima

8. travnja u 17 sati

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

11. travnja u 14 sati

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

7. travnja u 11:30 sati

Duhovnost i socijalni rad

8. travnja u 17:30 sati

Socijalni razvoj

8. travnja u 12 sati

Čovjek i zdravlje

8. travnja u 14 sati

Socijalni rad s grupom

7. travnja u 11:30 sati

Socijalna psihijatrija

7. travnja u 16:30 sati

Socijalna gerontologija

11. travnja u 14 sati

Delinkvencija i socijalni rad

9. travnja u 15 sati

Radno i socijalno pravo

8. travnja u 13 sati

Nasilje nad i među djecom i mladima

10. travnja u 16 sati

Preventivni programi u socijalnom radu

10. travnja u 11 sati

DIPLOMSKI STUDIJ

 

I. GODINA

Naziv kolegija

Ispitni rokovi

Suvremeni teorijski pristupi u soc. radu

9. travnja u 15 sati

Socijalna i kulturna antropologija

7. travnja u 11:30 sati

Siromaštvo i socijalna pomoć

7. travnja u 14 sati

Socijalna politika u BiH

8. travnja u 12 sati

Kvalitativne metode u socijalnom radu

9. travnja u 16 sati

Informatika

8. travnja u 16.30 sati

Multikulturalnost u socijalnom radu

10. travnja u 11 sati

Procesi i metode procjene obitelji

8. travnja u 16 sati

Europska socijalna politika

9. travnja u 15 sati

Supervizija u socijalnom radu

7. travnja u 16:30 sati

Ljudska prava i socijalni rad

9. travnja u 15 sati

Kvantitativne metode u socijalnom radu

9. travnja u 16 sati

Socijalni rad u psihijatriji

9. travnja u 12 sati

II. GODINA

Naziv kolegija

Ispitni rokovi

Integrativni pristup u područjima soc. rada

8. travnja u 16 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

9. travnja u 16 sati

Socijalna politika i socijalni menadžment

8. travnja u 12 sati

Medijacija

7. travnja u 11:30 sati

Obiteljska terapija

10. travnja u 11 sati

Javnost i okoliš

9. travnja u 9 sati

Ažurirano: Subota, 05 Travanj 2014 15:00

 

Studijske grupe