Languages

Rezultati ispita - Umjetnost antike

Kristina  Posavac 68.2/106 dobar 3
Toni Barać 64,5/106 dobar 3
 
 
Valentina Grgić 49.5/106
Andrea Ostojić 49.5/106
Doris Koren 49/106
Lucija Vukojević 40.5/106
Matea Šarić 10.5/106
 
Ocjenjivanje se vrši prema Fakultetskom pravilniku, u završnu ocjenu ulazi i redovito pohađanje nastave.
Studenti mogu pogledati rad u četvrtak u 9.45 ili prema dogovoru. 

Studijske grupe