Languages

dr. sc. Danijela Lugarić Vukas - obavijest o nastavi

Nastava iz kolegija Ruska književnost prve polovice 20. st. kod dr. sc. Danijele Lugarić Vukas će se održati 25. i 26. ožujka prema sljedećem rasporedu:

 

ponedjeljak 25. ožujka

9- 13 učionica 27

15-19 učionica 30

 

utorak 26. ožujka

9-13 učionica 27

Studijske grupe