Languages

Logika 2 - rezultati ispita održanog 8. 4. 2019.

Ispit iz kolegija Logika 2 održan 8. 4. 2019. nitko nije položio.

 

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 15. 4. 2019. u 11:00h.

 

Studijske grupe