Languages

Teodiceja - rezultati kolokvija održanog 29. 4. 2019.

Kolokvij iz kolegija Teodiceja održan 29. 4. 2019. 2019. položili su:

Marković, Ilija

Mršo, Klara

Vasilj, David.

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 13. 5. 2019. u 11h.

Studijske grupe