Languages

Nasilje nad i među djecom i mladima- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Nasilje nad i među djecom i mladima održan 1. rujna, položili su:

Eljuga Anamarija – vrlodobar (4)
Martić Katarina – vrlodobar (4)
Zrilić Ivan – vrlodobar (4)
Adžaip Anto – dobar (3)
Bukmir Anamarija – dobar (3)
Jurišić Tina – dobar (3)
Mrkonjić Mijo – dobar (3)
Ostojić Nikolina – dovoljan (2)
Jukić Ivana – dovoljan (2)
 

Studijske grupe