Languages

Teodiceja - rezultati kolokvija održanog 3. 6. 2019.

Drugi kolokvij iz kolegija Teodiceja održan 3. 6. 2019. položili su:

Marković, Ilija 

Mršo Klara 

Vasilj, David 

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 10. 6. 2019. u 11h.

 

Studijske grupe