Languages

Rezultati ispita kod akademika Šimuna Muse (17. lipnja 2019.)

Pismeni dio ispita kod akad. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:

Hrvatska književnost 20. st.

- Mateo Raguž

- Martina Đotlo

Književnost hrvatske moderne

- Ružica Grgić

- Klara Mršo

- Ivan Volić

- Ana Medak

- Ivana Tokić

- Anamarija Brajko

- Marija Pavković

- Petra Jurič

Hrvatska književnost druge moderne

- Josipa Rosić

 

Usmeni ispiti održat će se u petak, 21. lipnja 2019. u 9 sati.

Studijske grupe