Languages

Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Marije Musa

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:
1. GEA JURICA
2. FANI ROŽIĆ
Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
1. LEO BOŠKOVIĆ
2. REBEKA KATAVIĆ
3. MARTINA RAGUŽ
4. TANJA BUZUK
5. TIHANA PAVELIĆ
6. MARA NOVAK
7. PAVO MARKOV
8. GORAN PANDŽA
9. MARITA TOPIĆ
10. DANIJELA MASLAĆ
11. IVONA SKENDER
12. ANITA FRANJIČEVIĆ
13. IVA IVANKOVIĆ
14. DANIELA MAREVIĆ
15. IVANA BOBAN
16. IVAN BOBAN
17. MATEJA PERIĆ
18. MILA MARKOTIĆ
19. MILA JURČEVIĆ
20. MARTINA IVIĆ
21. MARIJANA LEKO
22. VILMA MIRNA HERCEG
23. MARIJA BEVANDA
24. RENATA ČIČAK
25. DANICA VUČAK
26. ANA KATIČIĆ
27. IVAN ĆORIĆ
Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 4. rujna 2014. u 9.30.

Studijske grupe