Languages

Didaktika - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Didaktika, održan 3. rujna, položili su:

Koštro Marijana – dobar (3)
Škobić Danijela – dobar (3)
Bakula Maja – dovoljan (2)
Ereš Kristina – dovoljan (2)
Grbić Nikša – dovoljan (2)
Turudić Tanja – dovoljan (2)

Studijske grupe