Languages

Povijest socijalnih i političkih teorija II.

3.9.2014.

1.     Vlaho Ivan

2.     Pavelić Tihana

3.     Radoš Ivana

4.     Tirić Maja

5.     Mišković Mara

6.     Galić Marija

7.     Bešlić Josipa

8.     Akrap Gabriela

9.     Vrljić Valentina

10. Vukadin Jozefina

11. Bunčić Paula

12. Ivić Martina

13. Bartulica Leo

14. Krstičević Tina

15. Pripuz B. H.

16. Pripuz B. I.

17. Rezo Ivan

Konzultacije, uvid u testove i upis ocjena održat će se 4. rujna u 8h, ured 33

 

Studijske grupe