Languages

Računalna lingvistika - termin drugog ispitnog roka

Drugi ispitni rok iz kolegija Računalna lingvistika održat će se u srijedu, 10.07. u 10h u amf. V.Klaić.

Studijske grupe