Languages

Radno i socijalno pravo - rezultati ispita


POPIS STUDENATA KOJI SU POLAGALI PISMENI  ISPIT IZ RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA 05.09.2014:

 

 

1.NIKOLINA LOVRIĆ 3462/R

2.SANELA PERIĆ 3343/I

3.MARTA ČAGALJ 3500/R

4.IVAN KUNDID 2593

5.JERKO ZLOPAŠA 2010/R

6.TINA JURIŠIĆ

7.IVANA SUŠILOVIĆ

8.DOBRILA MEĐUGORAC 2676

9.JOSIPA KRALJEVIĆ 2641/R

10.IVANA KUŠAN 3334/I

11.PETAR JURIĆ

12.IVAN ZRILIĆ 3842

13.LOVRENKA VUČKOVIĆ 5506

 

Navedeni studeti se pozivaju na usmeni dio ispita dana 05.09.2014. god u 12h,  u ured predmetnog profesora!

Prof. dr. sc. Ivo Rozić

Studijske grupe