Languages

Oglas o obrani doktorske disertacije

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O G L A Š A V A

 

Vjekoslav Čamber branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

 

Unutarpartijski sukobi u Bosni i Hercegovini

nakon rezolucije Informbiroa od 1948. do 1953. godine

 

 

Obrana će se održati 29. kolovoza 2019. u 11 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 27).

 

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.

 

 

 

 

Studijske grupe