Languages

Latinski jezik 1 - rezultati ispita

Ispit iz Latuinskog jezika 1, održanog 2.9.2019. položio je:

Ćubela, Filip

Upis ocjena je u srijedu 4.9.2019. u 9:45 u uredu 44.

Studijske grupe