Languages

Rezultati ispita iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu

Ispit su položili:

Pamela Stela Nižić   dovoljan (2)
Martina Dragičević dovoljan (2)

Usmeni ispit bit će održan 9. rujna (ponedjeljak) u 10.30 sati.  

Studijske grupe