Languages

Filozofija znanosti

Pismeni dio ispita iz kolegija filozofija znanosti održanog 04.09.
položili:
 
 
1. Ana Perić  E-F  3917
2. Maja V. Parmać E-F 3699
3. Jelena Čota  N-F  2904
4. Salava Žužul H-F  3913
5. Ena Santro E-F  3724
6. Srećko Križan     3766
7. Janja Rosič  E-F  2990
 
Upis ocjene i usmeni dio ispita odredit će se kasnije.
 

Studijske grupe