Languages

Rezultati diktata: S.Nj.J. 3

Sljedeći studenti su položili diktat:

 

S.NJ.J. 3:

 

1. Ana Brkić

2. Sandra Brekalo

3. Patricija Mihaljević

 

Pismeni ispit će se održati u utorak, 9. rujna 2014., u 11.00 sati.

Studijske grupe