Languages

Supervizija u psihosoc. radu - rezultati ispita

Ispit su položile:

Marijana Leko i Dolores Schmuch.

upis ocjena je 27.9.2019. u 12 sati.

Studijske grupe