Languages

SR s osobama s invaliditetom i SR s pojedincem - rezultati (24.9.2019.)

Ispit iz Socijalnog rada s osobama s invalditetom je položila

Vidović Nikolina (7962)

 

Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem su položili

Barčot Marija 

Budimir Ana

Studijske grupe