Languages

Teorijske osnove soc.rada i SR i djeca s teškoćama u razvoju

Teorijske osnove socijalnog rada su položili:

Bokan Petra

Čarapina Matea

Ćavar Tijana

Jukić Ana

Sučić Ružica

 

Ispit iz kolegija Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju su položili

Bunoza Iva

Matijaš Barbara

Šarić Silvija

Studijske grupe