Languages

Socijalna gerontologija - Rezultati ispita

Ispit iz SG-a su položile:

Fani Rožić   dovoljan (2)

Sandra Lučić Čović  dovoljan (2)

Studijske grupe